Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Case

Gemeenteschool Heestert

Date

Definitieve oplevering: 03/11/2020

Architect

Architecten Groep III

Budget

Totale bouwkost: 4.966.415 € (excl. BTW en erelonen) - aandeel technieken: 1.296.953.51 € (excl. BTW en erelonen)

Code

16.203

Client

Gemeentebestuur Zwevegem

Sectors

Onderwijs

Size

Bewoonbare oppervlakte: 2768 m²

Gesubsidieerd door AGION

Bewoonbare oppervlakte: 2768 m2

Raming bij aanbesteding: 4.383.372,25 euro (excl. BTW en Erelonen)
Gunningsbedrag: 4.855.492,61 euro (excl. BTW en Erelonen)
Eindafrekening: 4.966.415,00 euro (excl. BTW en Erelonen)

Uitvoeringstermijn voorzien: 480 kalenderdagen
Uitvoeringstermijn werkelijk: De voorlopige oplevering is volgens de voorziene uitvoeringstermijn van 480 kalenderdagen voorzien op 16/10/2019
Datum voorlopige oplevering: 23/10/2019
Datum definitieve oplevering: 23/10/2020

Omschrijving project

De projectzone is gelegen in de dorpskern van Heestert en wordt aan de noordzijde begrensd door de kerksite met militair kerkhof. Het groene gebied is zowel fysiek als sociaal verweven met de dorpskern en de woningen rondom.

Door een doordachte inplanting werden verschillende speelplaatsen gecreëerd met elk een eigen identiteit. Binnen het verhaal van de brede school en rekening houdend met de beperkte footprint van het perceel, werd ervoor gekozen de bestaande speelplaats van de jeugdlokalen mee op te nemen in de speelplaats van de school.

In de gebouwschil werd voldoende aandacht besteed naar isolatiegraad, daglichttoetreding, oververhittingsrisico. Ook een verhoogde luchtdichtheid werd bekomen door de  uitvoerige detaillering hieromtrent (BEN gebouw).

De technische installaties werden in overeenstemming gekozen met de uitdagende , duurzame architectuur. De hoge isolatiegraad en luchtdichtheid gekoppeld aan juiste oriënteringen leidde tot een laag primair energieverbruik (< 40 kWh/m² voor verwarming). Het thermisch basiscomfort wordt gegarandeerd door lage temperatuursverwarming.  Zo worden de kleuterklassen en de sporthal verwarmd door een vloerverwarming, de lagere schoolklassen met lage temperatuurs radiatoren. Het geheel wordt aangestuurd door een lucht-water warmtepomp.

Optimale aftoetsing van het comfort voor de leerlingen werd via dynamische simulaties bestudeerd. Dit had impact op de keuze van beglazing, ventilatiedebieten, en afwerkingen (inertie).

De sanitaire warm water productie gebeurt nog door een gasketel. Deze ketel fungeert nog als redundante back-up installatie.

Ook inzake luchtkwaliteit werd verstandig omgesprongen met de energiekost. Zo is er een variabel debietsturing voorzien in periodisch bezette lokalen (sturing op CO2). Ook werd er geoptimaliseerd naar zomercomfort door met het  free coolingsprincipe oververhitting te vermijden.

De verlichting gebeurt door LED verlichting. Een verhoogd comfort aan de lesgevers en leerlingen gekoppeld aan minimaal energieverbruik wordt gegeven door daglichtsturing. Verschillende lokalen werden uitgerust met smart boards.

Gezien de continue bezetting, ook in zomermaanden via verhuur,  werd een PV installatie zeker verantwoord (installatie van 10 kWp). Deze werd dan ook op de daken mee geïntegreerd.

Het geheel van technische installaties werd via een BIM model volledig geïntegreerd in de architectuur en stabiliteit. Zo zijn de technische installaties geïntegreerd in structuren en werden gedurende de uitvoering virtuele clashes eruit gefilterd.