Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Case

Bruggen en kaaimuren - Albertkanaal

Date

2017-2019

Architect

Via T Albert

Client

De Vlaamse Waterweg NV

Om meer vrachtverkeer van de weg te halen, investeert de Vlaamse overheid via publiek-private samenwerking in een versterking van de infrastructuur voor de binnenvaart. De Vlaamse Waterweg heeft Via T Albert aangesteld om in een eerste projectcluster zeven bruggen over het Albertkanaal te herbouwen. BM Engineering neemt daarvan de kaaimuren, landhoofden en brugpijlers voor haar rekening. 

Omdat het kanaal niet diep genoeg en de bruggen niet hoog genoeg zijn, wordt de doorvaarhoogte van de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals-Lier verhoogd tot minimaal 9,10 meter. Dit verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een boost voor de containervaart. Onder meer door de verdere ontwikkeling van de terminals op Linkeroever in Antwerpen wordt tegen 2030 een aanzienlijke groei van het goederenvervoer verwacht. Daarom zijn alternatieven voor het vrachtwagentransport meer dan welkom.

Via T Albert is een samenwerking tussen Franki Construct, Kumpen, Hye, Aswebo en Aelterman in een vennootschap die speciaal voor dit project werd opgericht. Het consortium staat zowel in voor het ontwerp, de bouw en de financiering, maar ook voor onderhoud van de bruggen in de eerste 30 jaar. Het contract tussen de Vlaamse overheid en Via T Albert werd ondertekend op 31 augustus 2017. Nauwelijks 3 maanden later werd de eerste damplank al in de grond geheid. De 7 nieuwe bruggen moeten binnen de 3 jaar gerealiseerd zijn.

BM neemt in onderaanneming van Via T Albert de studie, het ontwerp en de opvolging van een aantal deelprojecten op zich. Zo worden de kaaimuren vernieuwd op elke plaats waar een brug wordt gebouwd, en dit over een opgetelde lengte van 3 kilometer. Voor elke brug maakt BM ook uitvoeringsstudies van de landhoofden – met ophogingen en keerconstructies voor de aanrijhellingen – en van de brugpijlers. Ook al worden de 7 bruggen tegelijkertijd gebouwd, toch is elke brug anders. Omdat de inplanting van de brug en de aanwezigheid van ondergrondse constructies op elke locatie verschillend is, moet elke brug als een apart ontwerp worden beschouwd. Met 7 bruggen binnen een tijdsspanne van 3 jaar is dit opnieuw een belangrijk project kunstwerken van de afdeling Civil Engineering van BM.

Bouwpartners:

  • De Vlaamse Waterweg (Brussel) – opdrachtgever / bouwheer
  • Via T Albert – hoofdaannemer
  • BM Engineering (Kortrijk) – Civil engineering