Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Case

Brielpoortbrug Deinze

Date

Operationeel +/- maart 2021

Code

19.154

Client

De Vlaamse Waterweg nv (Hasselt) in samenwerking met stad Deinze

© DVS360

Aan de Brielmeersen splitst de Leie in een bevaarbaar deel dat vrij rechtlijnig richting kanaal Gent-Brugge stroomt en een toeristisch deel dat door het centrum van Deinze verder richting Sint-Martens-Latem en Drongen kronkelt. Het is over dat laatste deel dat De Vlaamse Waterweg in samenwerking met stad Deinze een nieuwe brug voor traag verkeer aanlegt. Om grotere pleziervaartuigen en het beperkt beroepsscheepvaart te kunnen doorlaten, kan de brug langs één kant open. Het opengaande deel van de 4 meter brede brug heeft een lengte van 22 meter. De brug opent normaal op 2 vijzels, maar 1 vijzel volstaat om ook bij een eventueel defect of tijdens onderhoud verder te kunnen blijven functioneren.

Landhoofden

BM Engineering werd door de hoofdaannemer aangesteld om de stabiliteit van de plannen van de betonnen landhoofden verder uit te werken. Op de linkeroever bevat het landhoofd de kelder waarin de elektromechanische en hydraulische apparatuur voor het openen en sluiten van de brug wordt geplaatst. Het landhoofd op de rechteroever is enkel bedoeld om de brug op te laten rusten wanneer ze is neergelaten.

Om de uitvoeringsplannen te kunnen maken, vertrokken we van de 3D-modellen van de betonelementen en van de stalen brugstructuur die de hoofdaannemer van de bouwheer had ontvangen. We voegden ze in overleg met de hoofd- en de onderaannemers samen in één model. Zo konden we gedetailleerde bekistings- en wapeningsplannen zonder clashes maken en ervoor zorgen dat de stalen brug perfect aansluit op de betonnen constructies. Voor de stabiliteit en sterkte van die laatste moest rekening worden gehouden met de krachten van de bewegende brug, maar ze zijn ook gewapend tegen accidentele aanvaringen.

Om de stalen brug veilig op zijn plaats te kunnen leggen, werd aan BM Engineering ook gevraagd om te berekenen waar op de oever de hijskraan moest worden geplaatst. Na de plaatsing moest nog de betonnen afdekking boven de machinekamer worden gegoten. Ook hiermee werd in de uitvoeringsplannen rekening gehouden.

De stalen brug werd op 21/09/2020 ter plaatse gebracht en als alles vlot blijft verlopen, zal de brug begint maart 2021 operationeel zijn.

 

Bouwpartners:

  • De Vlaamse Waterweg nv (Hasselt) in samenwerking met stad Deinze – bouwheer
  • Herbosch-Kiere (Kallo) & EGD (Gavere) – hoofdaannemer(s)
  • B-Line Metaalconstructies (Veurne) – onderaannemer staalbouw brug
  • Vandezande (Diksmuide) – onderaannemer EGD m.b.t. elektromechanica brug
  • Bosch-Rexroth (Brussel) – onderaannemer EGD m.b.t. hydraulica brug
  • BM Engineering (Kortrijk) – stabiliteit, uitwisseling en coördinatie 3D-plannen